Liên hệ
Hotline: 096.946.3210 Tel:0243.972.9354
Điều hướng AutoPart

Adapter 20V

Kiểu xem:

Chuyển nguồn Adapter LG WA-48819FS 19V-2,53A sử dụng cho laptop LG Gram 15Z970-G.AH55A Connect DC Size 3.0*1.1mm

Giá: 850,000 VNĐ

Mô tả: Chuyển nguồn Adapter LG WA-48819FS 19V-2,53A sử dụng cho laptop LG Gram 15Z970-G.AH55A Connect DC Size 3.0*1.1mm

Mua hàng

Chuyển nguồn Adapter LG A3652-DSM 20V-2,25A sử dụng cho laptop LG Gram 45W USB Type-C

Giá: 650,000 VNĐ

Mô tả: Chuyển nguồn Adapter LG A3652-DSM 20V-2,25A sử dụng cho laptop LG Gram 45W USB Type-C

Mua hàng

Chuyển nguồn Adapter Fujitsu 0335C2065 20V3.25A Connector Size 5.5mm x 2.5mm

Giá: 450,000 VNĐ

Mô tả: Chuyển nguồn Adapter Fujitsu 0335C2065 20V3.25A Connector Size 5.5mm x 2.5mm

Mua hàng

Chuyển nguồn Adapter 42t4426 IBM-Lenovo 20V4.5A Connector Size 7.9mm x 5.5mm

Giá: 450,000 VNĐ

Mô tả: Chuyển nguồn Adapter 42t4426 IBM-Lenovo 20V4.5A Connector Size 7.9mm x 5.5mm

Mua hàng
Chat Zalo