Liên hệ
Hotline: 096.946.3210 Tel:0243.972.9354
Điều hướng AutoPart

Sony Controller

Kiểu xem:

Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-33 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 10M

Giá: 1,050,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-33 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 10M

Mua hàng

Cáp Điều Khiển Laird Digital Cinema VISCA-PC-10 PTZ camera control cables for the Sony / Canon communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer

Giá: 650,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Điều Khiển Laird Digital Cinema VISCA-PC-10 PTZ camera control cables for the Sony / Canon communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer

Mua hàng

Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-17 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 5M

Giá: 750,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-17 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 5M

Mua hàng

Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-10 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 3M

Giá: 450,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Điều Khiển VISCA-MDX8-10 PTZ Visca 8-pin DIN camera control cables for the Sony EVI-HD1 communications camera Rs232C control of color video cameras from your computer Length 3M

Mua hàng

Cáp điều khiển máy ảnh Sony Visca-9M-24 rs232c 9-Pin D-Sub Male sang 8-Pin DIN Female dài 5M

Giá: 850,000 VNĐ

Mô tả: Camera control cable Sony Visca-9M-24 rs232c 9-Pin D-Sub Female to 8-Pin DIN Male Length 5M

Mua hàng
Chat Zalo